Projekt »De bornholmske erhvervsklynger»

 
Målet var at skabe øget konkurrenceevne. Ny styrke. Forhøjet kompetenceniveau. Nye markedsåbninger. Skarpere forretningsstrategi. Bedre bundlinje. Alt sammen gennem bornholmske erhvervsklynger.

Hele ideen bag koncept var følgende:

Samarbejde med andre bornholmske virksomheder vil øge konkurrenceevnen og kompetenceniveauet i din virksomhed og åbne op for markeder uden for Bornholm. Adgang til ny viden og nye perspektiver vil drive innovationen virksomhederne fremad og gøre dem skarpere på egen forretningsstrategi. Med andre ord skulle klyngesamarbejde give konkret værdi og resultater, der kan aflæses på bundlinjen.

En undersøgelse blandt bornholmske erhvervsledere viste, at ni ud af ti mener, at samarbejde mellem virksomhederne er nødvendigt for at skabe vækst på Bornholm, og otte ud af ti erhvervsledere kunne se et vækstpotentiale i at samarbejde med andre bornholmske virksomheder.

Klyngeprojektet arbejdede helt overordnet med tre universer:

• Oplevelsesunivers Bornholm

• Fødevareunivers  Bornholm og

• Grønt Teknologiunivers Bornholm

Disse tre universer blev valgt, fordi de rummede det største potentiale for vækst og forretningsudvikling.

 


 

 

 
Klyngeprojektet

Læs mere om klyngerne på projektets egen hjemmeside.