Projektet Bright Green Test-island

 
Projekterne i Bright Green Test-island forsøgte at udnytte Bornholms helt unikke muligheder som test-ø for nye teknologien - særligt inden for energi og vaskeri-sektoren. Multinationale virksomheder som Siemens og IBM, forskellige universiteter, danske og udenlandske virksomheder tester i dag fremtidens teknologier på Bornholm.

Bornholm er som skabt til test-ø 

• på grund af den bornholmske infrastrukturs høje tekniske niveau,

• på grund af øens kontrollerede ind- og udgange, og

• på grund af øens skalérbarhed

• fordi vi har et forspring og en bred berøringsflade til teknologiudviklere, samt et udbygget netværk til akademiske undervisnings-, viden- og forskningsmiljøer.

• fordi vi har et teknologisk forspring, der sætter os i stand til at anskueliggøre og migrere (skalere og overføre) resultater fra test-stedet på øen og ud på de testende virksomheders markeder ved hjælp af en computerbaseret samfundsmodel. 

Bornholm er på én gang et lille, helt og overskueligt samfund, afgrænset på alle sider af hav. Øen har nøje definerede forsyningsind- og udgange (Confined Test Field). Samtidig er Bornholm skalérbar - én procent af Danmark målt på f.eks. indbyggere, areal og energiforbrug. 

Bornholm har blandt andet som målsætning i 2025 at blive CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi. Og allerede nu kommer mere end 65 procent af al produceret strøm fra vedvarende energikilder som vind, træflis og biogas. 

Desuden har Bornholm satset stort på et omfattende fjernevarme-system - og kommunens varmeplan for 2007-2017 er allerede ved at være gennemført.

Bornholm har igennem mange år haft en lang række test-aktiviteter i gang, herunder toneangivende projekter som Edison, PowerLabDK (med bl.a. EcoGrid & Superwind som deltagere), et større test- og udviklingsprojekt for elbiler.

I dag videreføres nogle af tankerne og ideerne bag Bright Green Testisland hos Energi Udvikling Bornholm, der driver et strategisk energiudviklingsprojekt med en unik og lokalt udviklet simuleringsmodel, der kan håndtere hele Bornholms energiforbrug og - ikke mindst - skabe forskellige scenarier alt afhængig af, hvilke strategier Bornholm vælger for at nå målet om at være et CO2-neutralt samfund i 2025.

Østkraft udvikler fremtidens elnet via projektet EcoGrid EU sammen med blandt andre DTU, IBM og Siemens.

Projektet Bright Green Laundry Technology, hvis fokus var at gøre Bornholm til testlaboratorium for grønne vaskeriteknologier, videreføres i kommercielt regi, hvor vaskeribranchen på Bornholm og to it-virksomheder udvikler nye kontrol og styringssystemer.

 
 
Ring mig op
Jeg vil gerne kontaktes vedrørende Bright Green Test Island.