Vækstforum Omdrejningspunkt for den regionale vækstindsats

 
Vækstforum er omdrejningspunktet for den regionale vækstindsats. Det bornholmske vækstforum er udpeget af Bornholms Kommunalbestyrelse efter de rammer, der er angivet i lov om erhvervsfremme.

Bornholms Vækstforum består af i alt 20 repræsentanter fra erhvervslivet, uddannelses- og vidensinstitutioner, kommunalbestyrelsen samt eksterne ressourcepersoner. Endvidere har formanden for Destination Bornholm, formanden for Beskæftigelsesudvalget, direktøren for Campus Bornholm, Det Lokale Beskæftigelsesråd, Beskræftigelsesregion Sjælland og Hovedstaden samt Sports- og Kulturlivet en observatørplads, ligesom øens to folketingsmedlemmer inviteres med til møderne.

Vækstforums tre primære opgaver er:

• At udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi

• At overvåge de regionale og lokale vækstvilkår

• At afgive indstilling om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. Vækstforum har indstillingsret overfor de regionale udviklingsmidler samt for EU's strukturfondsmidler henholdsvis regional- og socialfond

 
Vækstforum

Sus videre til Bornholms Vækstforums egen hjemmeside.

 
 
Strategi

Her kan du downloade Strategi for erhvervsudvikling, 2015 - 2020 - Vilje til vækst

 
 
 
Nyhedsbrev
Ja tak, send mig nyhedsbrev om Bornholm.biz