Fonden for Beskæftigelsesfremmende initiativer på Bornholm

 
Det er Fondens formål at yde støtte til erhvervs- og beskæftigelsesfremmende initiativer på Bornholm. Fonden har særlig fokus på iværksætteri og initiativer, der anses for at have en positiv beskæftigelseseffekt.

Fonden har en grundkapital på godt 4,7 mio. kr., der stammer fra likvidationen af Bornholms Andelsvaskeri A.m.b.A. i Allinge.

Det er besluttet, at der udover udlodning af kapitalens afkast, årligt skal ske udlodning af 5% af fondens grundkapital, således at fonden får en levetid på 20 år. På denne baggrund forventes det, at fonden årligt vil udlodde over 300.000 kr. i de kommende år.
 

Hvem kan søge:

Personer, læreranstalter, skoler, foreninger, organisationer, selskaber/virksomheder.

 

Hvad kan støttes: 

Konsulentbistand, messedeltagelse, studieophold, udvikling af ny hjemmeside, uddannelse og opkvalificering, patenter, udviklingsprojekter, produktudvikling, markedsundersøgelse.*

 

Hvad kan ikke støttes: 

Ansøgers almindelige driftsudgifter, egne timer, forplejning.*

 

Støttesats: 

Vurderes individuelt, men normalt ikke over 50% af de støtteberettigede udgifter.

 

Næste møde:

Fredag, den 2. marts 2018 med ansøgningsfrist 9. februar 2018.

 

Tidsfrister: 

Ansøgning skal være modtaget i sekretariatet inden projektet påbegyndes. Støtten skal være udbetalt senest 12 måneder efter bevilling.

 

 

Udbetaling: 

Støtten udbetales når projektet er gennemført og der er fremsendt projektregnskab og -rapport til sekretariatet.

 

* opremsningen er ikke udtømmende.

 

  
Fonden har sekretariat hos Bornholms Erhvervsfond.

Ansøgningsskema kan downloades som word-fil i menuen til højre.

 
Ansøgning
Download en word-fil med ansøgningsskema til FBI.
 
 
 
Ring mig op
Jeg vil gerne ringes op vedrørende Fonden til Beskæftigelsesfremmende Initiativer på Bornholm