Business Center Bornholm

 

Business Center Bornholm har til formål at medvirke til at understøtte og udbygge det bornholmske erhvervsliv, til størst mulig gavn for det bornholmske samfund, blandt andet ved praktisk erhvervsfremme og erhvervsservice overfor virksomheder og iværksættere.

Business Center Bornholm er det forum, hvor erhvervslivets rammevilkår drøftes i forhold til den erhvervspolitik, der føres i Bornholms Regionskommune.

Business Center Bornholm skal sikre at erhvervslivets og virksomhedernes synspunkter og holdninger fremføres for de lokale, regionale og nationale myndigheder og organisationer.

Business Center Bornholm skal så vidt det er muligt virke overensstemmende med Regions- kommunens og Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingspolitik og så vidt det er muligt støtte op omkring de udviklingstiltag, der etableres i Regionskommunen eller i Bornholms Vækstforum, samt virke til fremme af Bornholms erhvervsliv under hensyntagen til såvel bestående virk- somheder som etablering af nye virksomheder.

Business Center Bornholm kan indgå driftsaftaler om at være sekretariatsfunktion for er- hvervsrelaterede fonde, foreninger og tilsvarende andre aktører.

Business Center Bornholm kan indgå samarbejdsaftaler med erhvervsrelaterede aktører, der kan gavne det bornholmske erhverv.

 
 
Nyheder
 
 
 
Nyhedsbrev
Ja tak, send mig nyhedsbrev om Bornholm.biz