PowerLabDK er en national, eksperimentel platform for el og energi. Den har til formål at understøtte forskning, innovation, afprøvning og demonstration af fremtidens energiteknologier, herunder specielt elsystemet, da dette i stigende grad fremover vil fungere som energisystemernes rygrad.

PowerLabDk ønsker at igangsætte regionale aktiviteter på Bornholm for at lade lokale små- og mellemstore virksomheder (SMV'er) udnytte af spin-off mulighederne fra PowerLabDK.

PowerLabDK er etableret af et konsortium bestående af DTU Elektro (via Center for Elteknologi), Risø DTU, Ingeniørhøjskolen i København (IHK), samt Østkraft A/S, der lægger elnet til rådighed for en afprøvning af nye teknologier i 1:1 skala. Konsortiet har desuden samarbejde med en række partnere omfattende energiselskaber, energiindustri og rådgivere.

Business Center Bornholm var med til at føde projektet med idéer, input og kontakter. I dag er projektet i drift - og Væksthus Hovedstadsregionen har overtaget opgaven med at koordinere projektet og de bornholmske erhvervsliv.

Læs mere om PowerLab.Dk