Grønt Byggeri Energirenoveringer og bæredygtigt byggeri

 
Projekt ‘Grønt Byggeri’ giver Bornholm et forspring inden for energirenovering og bæredygtigt byggeri Projektperiode: 1. september 2009 - 28. februar 2015

•  Op mod 10.000 husstande vil blive opfordret til at vurdere, om de har behov for et energieftersyn.

• Miljøvenlige byggerier og renoveringer skal skabe 100 nye grønne jobs. 

• Mere end 100 bornholmske håndværkere har taget den fire uger lange efteruddannelse som Grøn Håndværker - Danmarks grundigste efteruddannelse i energirenovering og grønt byggeri.

• Mindst otte nye demonstrationsbyggerier vil skabe ny viden og nye erfaringer inden for renovering.

• Med byggeriet af Green Solution House kommer Bornholm helt på forkant med nogle af de nyeste byggeteknologier.

• Projektet er forankret i Business Center Bornholm og er et samarbejde mellem Business Center Bornholm, Bygge- og anlægsklyngen, Bornholms Regions Kommune, Campus Bornholm, Østkraft, Rønne Vand og Varme, Bornholms Forsyning, Energitjenesten Bornholm, VIA University College/Videncenter for bæredygtigt byggeri, Teknologisk Institut/Videncenter for energibe-sparelser i bygninger, Bornholms Akademi, Dansk Byggeri, Tekniq, 3F, LO og Jobcenter Bornholm.

• Projektet vil frem til 2014 samlet set resultere i en investering på 24 mio. kr. Projektet er blandt andet finansieret af De Europæiske Strukturfonde og Fornyelsesfonden.

• Der er ansat fem personer i projektet. 

af Michael Berg Larsen / 2.11.2012
 
Grønt Byggeri

Besøg Grønt Byggeris egen hjemmeside.