Green eMotion Bornholm tester el-biler

 
Green eMotion er et stort EU projekt der skal udvikle og demonstrere en brugervenlig infrastruktur for at fremme udbredelsen af elbiler i Europa. Business Center Bornholm er med sine erfaringer med test af elbiler, valgt som partner i projektet. Projektet udløb marts 2015.

I forbindelse med den Europæiske Genopretningsplan, har EU valgt at støtte forskning og udvikling af alternative løsninger for vejtransport, der kan have potentiale til at opnå et gennembrud i brugen af vedvarende og ikke-forurenende energikilder. Med svindende fossile ressourcer, og med hensyn til klimaforændringer, bliver det mere og mere vigtigt at udvikle transport-løsninger der bruger grøn energi. 

42 stærke partner fra industrien, energisektoren, elbilproducenter, kommuner, universitet samt forskningsinstitutioner er gået sammen i dette EU-projekt, der har et samlet budget på 42 mio €, hvoraf 24 mio € vil blive finansieret af Europa Kommissionen.

Målet med projektet er at udvikle og demonstrere en brugervenlig infrastruktur med skalerbare tekniske løsninger, hvor fokus også er rettet mod en bæredygtig forretningsplatform.  I den her udviklingsproces vil begreber som Smart Grid udvikling, innovative IKT-løsninger, forskellige typer af elbiler samt mobilitet i byerne også tages i betragtning.

Projektet Green eMotion vil koble de igangværende regionale og nationale tiltag på elbilområdet sammen samt udnytte de opnåede resultater, samt sammenligne de forskellige teknologiske fremgangsmåder forud for det europæiske marked.

Derudover ønsker projektet at opnå en række resultater på det tekniske plan, med henblik på at udvikle standarder for interoperabilitet i Europa.

af / 1.11.2012
 
Green Emotion

Store dele af Green Emotion-projektet gennemføres af firmaet Greenabout.