Turisme
Comfortnes Koncept Bornholm

 
Comfortness Koncept Bornholm er et pilotprojekt, der løb frem til 31. december 2014. Indtil videre har i alt 38 hoteller, restauranter, campingpladser og pensionater meldt sig som deltagere i projektet.

Erfaringerne fra projektet skal danne baggrund for senere udarbejdelse af et koncept for kompetenceudvikling i turismevirksomheder, som skal tilbydes til alle virksomheder inden for det bornholmske turismeerhverv. 

Business Center Bornholm er tovholder på projektet. Center for Regional- og Turismeforskning, CRT, skal stå for analyse og evaluering i projektet, og Campus Bornholm for implementeringen. Destination Bornholm er også partner i projektet og skal deltage i styregruppen for projektet sammen med Campus Bornholm, Horesta Bornholm, CRT, fagforeningen 3F, Jobcenter Bornholm og Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Projektets samlede budget er på 3,7 mio. kr. Heraf kommer 1,8 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond. Bornholms Brand A.m.b.a. støtter med 75.000 kr. og Fonden for Beskæftigelsesfremmende Initiativer støtter med 50.000 kr.. Den resterende finansiering løftes af de deltagende virksomheder.