Erhvervsturisme Bright Convention Bornholm

 
Indsatsen skal øge antallet af erhvervsturister markant i løbet af tre år. Gevinsterne er indlysende: Dels bruger erhvervsturister langt flere penge end ferieturister, dels kan de være med at udvide turismesæsonen. Projektet løb frem til 31.12.2012.

Én enkelt erhvervsturist - det vil sige en person, der besøger Bornholm i forbindelse med et møde, en konference eller et kursus - lægger lige så mange penge på øen som syv ferieturister til sammen. Mens erhvervsturisten i gennemsnit har et døgnforbrug på 3.100 kr., hiver den gennemsnitlige ferieturist blot 460 kr. op ad lomme i døgnet.

I dag udgør erhvervsturisterne maksimalt 10 procent af det samlede antal turister på Bornholm, svarende til ca. 60.000 gæster. Men langt størstedelen af disse gæster er kun på Bornholm i én dag - eksempelvis i forbindelse med et salgsbesøg hos en bornholmsk virksomhed. Derfor skabtes der kun knap 8.000 overnatninger inden for erhvervsturisme  i 2009.

Og 8.000 overnatninger er alt for lidt. Derfor har Bornholms Vækstforum valgt at støtte et projekt under Business Center Bornholm, der i løbet af tre år skal øge antallet af overnattende erhvervsturister markant.

Erhvervsturismesekretariatet skal gøre virksomheder, foreninger og organisationer interesserede i at afholde længerevarende møder på Bornholm. Sekretariatet skal blandt andet udføre opsøgende salg på den anden side af vandet, hvor de potentielle kunder befinder sig.

Projektet løber frem til 31.12.2012. 

af / 6.11.2012
 
Læs mødeavis

Læs mødeavisen - særnummer til Business Bornholm

 
 
Energy Tours
Download katalog over mødeturisme/Energy tours